Vi bryr oss mera

År 2012 stiftade Samtrans Omsorgsresor AB insamlingsstiftelsen Vi bryr oss mera. 

Vi vill: 

Våra insamlade medel ska möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter. 

Ansökningsperiod: 

Nuvarande ansökningsperiod:
1 februari - 30 april 2020

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april 2020

Stiftelsens ändamål skall främjas genom: 

A, Att Stiftelsen i Sverige verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel, antingen i dess helhet eller avkastningen därav, används för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

B, Att Stiftelsen samarbetar med och assisterar ansvarsmedvetna organisationer i Sverige för att härigenom kunna skapa bra fritidsverksamhet.

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av utsedd revisor.

Vill du lämna ett bidrag?

Gör en insättning på bankgiro: 836-7823. 
Märk inbetalningen med ditt namn, såvida du inte önskar att vara anonym.