Vi bryr oss mera

År 2012 stiftade Samtrans Omsorgsresor AB insamlingsstiftelsen Vi bryr oss mera. 

Vi vill: 

Våra insamlade medel ska möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter. 

Ansökningsperiod: 

Nuvarande ansökningsperiod:
1 mars - 31 maj (1/3-31/5).

Vi ser med fördel att ansökan skickas in via mail till info@vibryrossmera.se. Ansökan anses komplett när både ansökningsblankett och inkomstbevis.

Ansökningar som inkommit under den tid då stiftelsen inte haft någon ansökningsperiod kommer EJ att behandlas. Vi ber er i förekommande fall att skicka in ansökan på nytt.

På grund av ett stort antal ansökningar och det rådande Covid-19 läget i samhället så kommer handläggningstiden dessvärre att vara längre än vanligt. Vi ber om överseende med det!
Tack!

Stiftelsens ändamål skall främjas genom: 

A, Att Stiftelsen i Sverige verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel, antingen i dess helhet eller avkastningen därav, används för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

B, Att Stiftelsen samarbetar med och assisterar ansvarsmedvetna organisationer i Sverige för att härigenom kunna skapa bra fritidsverksamhet.

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper granskas av utsedd revisor.

Vill du lämna ett bidrag?

Gör en insättning på bankgiro: 836-7823. 
Märk inbetalningen med ditt namn, såvida du inte önskar att vara anonym.