Vi bryr oss mera!

 

Samtrans

 

För varje resa som utförs med Samtrans Rullstolstaxi skänker Samtrans 50 öre till stiftelsen. De som reser med Samtrans Rullstolstaxi är därför med och bidrar till att stiftelsen får fortsatta medel.

 

Sedan stiftelsen grundades, 1 januari 2012, har 50-öringarna sammanlagt blivit fantastiska 1 282 129,50 kronor.

(Mars 2017.)

 

Stiftelsen Vi bryr oss mera | Box 6006 | 171 06  SOLNA | info@vibryrossmera.se